เริ่มแล้ว! รำวงย้อนยุคถนนข้าวเหนียว

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. ณ เวทีรำวงย้อนยุค ด้านหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุค งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางศิริพร จังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ( ดร.โกเมน กันตวธีระ, ดร.จันทนภา แสวงการ, นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง, นางสาววรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล, นายธนภณ กิตติวิมลชัย ) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายยุทธ วงษ์ศิริ ผอ.สำนักการศึกษา นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรำวงย้อนยุคด้วยความสนุกสนานรื่นเริง

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคร่วมกับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 4 เขต อย่างต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน ที่มีความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมรำวงย้อนยุคเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 4 เขต มีส่วนร่วมในการแสดงออก สร้างความรักใคร่สามัคคี เสริมสร้างสุขภาพจิตให้แจ่มใสและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีของไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรม ประเพณีบรรพบุรุษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนขอนแก่น ในโอกาสนี้เทศบาลนครขอนแก่นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกได้ที่เวทีรำวงย้อนยุคตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2561 เวลา 18.00น.