พิธีทำบุญตักบาตร มหาสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานน้ำพุ สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีตักบาตร มหาสงกรานต์ 13 เมษายน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ พ่อค้า พี่น้องชุมชนชาวจังหวัดขอนแก่นกว่า 3,000 คน ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พร้อมสรงน้ำพระพุทธพระลับและพระอภัยมงคลสมังคี พระประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และมีผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมพิธี อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทั้ง 3 ท่าน, ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, พลตรีอัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 นายนันทวุธ แจ่มจิรารักษ์ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับพิธีตักบาตรในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามที่ร่วมกันทำนุบำรุง และสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ญาติพี่น้องในครอบครัวได้มาพบปะสังสรรค์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำกิจการงานใหม่ๆ ให้ประสบความสุข ความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้นโดยมีพิธีทำบุญเริ่มต้นจากพระเถระ 9 รูป พร้อมพระสงฆ์ 70 รูปจาก 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ศีล ผู้มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานประเพณีสงกรานต์ปี 2561 จากนั้นสรงน้ำพระพุทธพระลับและสรงน้ำพระเถระทั้ง 9 รูป

จากนั้น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้อ่านประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช 2561 ดังนี้ วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วินาที 1 จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีจอ นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขฯ