นายกนครขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 10 ปี วัดเสาเดียว

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06.30 น. ณ วัดเสาเดียว สวนสาธารณะบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรงานครบรอบ 10 ปีวัดเสาเดียว โดยได้รับเกียรติจาก นายเหงียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายหวาง หงอก เซิน กงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ท่านบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเหงียน ดิงห์ ตวน กงสุลเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น นายตะ กวาง หงอก นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม นายสุนทร จงประกอบแก้ว นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามขอนแก่น ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจากทั่วประเทศ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดเสาเดียว ถือเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของประเทศเวียดนาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเวียดนามมากว่า 1,300 ปี ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลเวียดนาม และสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ได้ร่วมกันก่อสร้างประติมากรรมวัดเสาเดียว ณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการจัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี วัดเสาเดียวในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแสดงถึงสัญลักษณ์ความแน่นแฟ้น เพื่อสานสัมพันธ์อันงดงามส่งต่อไปยังรุ่งลูกหลานตราบนานเท่านาน