ขอนแก่นเตรียมพร้อมจัดงานหมอลำคาร์นิวัล ปีที่ 2

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "หมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor Lum Carnival 2018)" เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาด้านศิลปะทางวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาด้านศิลปะทางวัฒนธรรมอีสาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายศรัณย์ เปานาเรียง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "หมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor Lum Carnival 2018)" โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, พันเอก ไมตรี บุตรชา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23, นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น, นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายมรกต สุดดี รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,คุณกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,นางภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น , นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, ตลอดจนตัวแทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นต้น

สำหรับการจัดงานในปีนี้ เป็นปีที่ 2 ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาด้านศิลปะทางวัฒนธรรมอีสาน และเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ ตลอดจนเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมยกอ้อ ยอครู, การแสดงหมอลำกลอนพื้นบ้าน - หมอลำซิ่ง - หมอลำหมู่, ขบวนแห่ การจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยว ร่วมชมการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน กับ งาน "หมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor Lum Carnival 2018)" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงแก่นนคร