นายกทน.ขก. ร่วมเตรียมสงกรานต์ขอนแก่น'61 สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงแก่นนครและบริเวณถนนศรีจันทร์ เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ต้นแบบเล่นสงกรานต์ปลอดภัย สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาตรการในการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม concept ของงาน “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น , พันเอก ไมตรี บุตรชา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 , นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น , พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เป็นต้น

ซึ่งการประชุมดังกล่าวฯ เพื่อร่วมพิจารณา กำหนดมาตรการหลักภายในพื้นที่จัดงานถนนข้าวเหนียว ให้เป็นพื้นที่ไร้แอลกอฮอล์ ห้ามซื้อ ขาย แจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ ทั้งสิ้นและขอความร่วมมือสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้บริเวณถนนข้าวเหนียว ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากในปีที่แล้วได้มีกรณีที่ผู้ประกอบบางรายนำโต๊ะจำหน่ายแอลกอฮอล์ลงมาตั้งบนถนนข้าวเหนียว เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทุกด้าน

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชน มาร่วมสนุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561 “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น.. OK KHONKAEN