ดีเดย์ 27 มี.ค.นี้ พร้อมแถลงข่าวสงกรานต์สาดคักคัก สาดให้ม่วนโลด

ดีเดย์ 27 มี.ค.นี้ พร้อมแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น "สาดคักคัก สาดให้ม่วนโลด"

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงแก่นนครและบริเวณถนนศรีจันทร์ พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.ท.หนองใหญ่ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานทุกสำนัก/กอง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเตรียมการจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง

การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และมีคอนเซ็ปต์งาน ในปี 2561 นี้ คือ สาดคักคัก สาดให้ม่วนโลด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน ซึ่งมีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์

สำหรับการจัดงานแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์ครั้งนี้ อาทิเช่น คลื่นมนุษย์ ตอนที่ 2 คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง “เกาะวัฒนธรรม” การประกวดลำซิ่งชิงแสน (กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน) สินค้า OTOP การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ-หนังจอยักษ์ฟรี พิธีทำบุญตักบาตร-สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน(การนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเหนียวมานำเสนอและแจกจ่ายให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับประทานร่วมกัน) การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่เวทีกลางถนนข้าวเหนียว และเวทีกิจกรรมย่อยภายในถนนข้าวเหนียว จำนวนกว่า 10 เวที เป็นต้น

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชน มาร่วมสนุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561 “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น.. OK KHONKAEN

หทัยกานต์ แก้วก่า

ท่านนยกเทศมนตรีท่านไม่อยู่เหรอคะไม่เห็นท่านออกงานราชการเป็นอาทิตย?แล้วค่ะ

แสดงความคิดเห็น