มาตรการควบคุมโรคพิษสนัขบ้า กับรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ทาง NBT

มาตรการควบคุมโรคพิษสนัขบ้า กับรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ทาง NBT ขอนแก่น

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สดรายการข่าวอีสานวันนี้ เทศบาลนครขอนแก่น คุมเข้มมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น NBT TV KHONKAEN

นายจุลนพ ทองโสภิต กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น พบในพื้นที่อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอเมือง ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและควบโรคภายใต้แผนยุทธศาสตร์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (สุนัข/แมว/ลิง) ให้ประชาชนในพื้นที่ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวันที่ 14 มี.ค.61 วัดโนนชัยวนาราม, 15 มี.ค.61 วัดมรรคสำราญ บ้านดอนหญ้านาง 16 มี.ค.61 วัดป่าศิริวรรณวนาราม บ้านหนองใหญ่ 17 มี.ค.61 สนามฟุตบอลชุมชนหนองใหญ่ 1 21 มี.ค.61 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 22 มี.ค.61 วัดศรีนวล 23 มี.ค.61 ศาลาชุมชนหนองแวงตราชู 1 (บึงหนองแวง) 24 มี.ค.61 โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม

สำหรับเรื่องสุนัขจรจัด ทางเทศบาล ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเมืองขอนแก่น ลงสำรวจพื้นที่ ที่คนมักจะนำสุนัข แมวไปปล่อย ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะบึงแก่นนคร บึงทุ่งสร้าง วัด ตามซอยต่างๆ ทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาล เฝ้าระวัง ป้องกัน จับสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว นอกเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที้ เทศบาล หรือ อบต.ที่ท่านอาศัยอยู่ ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่น ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข และแมว ไปแล้ว ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน ๑,๒๐๐โดส และพื้นที่อื่นๆ จำนวน ๑,๒๐๐ โดส เช่นกัน

พร้อมกันนี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และการป้องกันการติดต่อโรคจากสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้ครอบคลุม และให้หมดไปนั้น คนเมืองขอนแก่น ต้องมานั่งพูดคุยถึงเรืองนี้เพื่อแก้ไขร่วมกัน เพื่อเมืองขอนแก่นจะได้ไม่มีสุนัขจรจัดอย่างถาวร ..

**สัตว์เลี้ยงที่ต้องมารับวัคซีน คือสัตว์เลี้ยงที่ไม่เคยฉีดวัคซีนและฉีดวัคซีนแล้วใกล้ครบ 1 ปี และสำหรับผู้ที่ไม่สามารถนำสุนัข แมว มาฉีดวัคซีนได้ สามารถมาขอวัคซีนไปฉีดได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขฯเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจะต้องสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงของท่านอยากชัดเจน ก่อนมากรอกเอกสารขอวัคซีน จากงานสัตวแพทย์ นายเดชา สิทธิกล โทร.081 7499909 นายรังสรรค์ วรวงษ์ โทร. 062 4259556 สำนักงาน โทร.043 225514