เทศบาลนครขอนแก่น “เดินฟังเมือง” สู่การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์

เทศบาลนครขอนแก่น “เดินฟังเมือง” สู่การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ :

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรม "เดินฟังเมืองและ Work Shop การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ วางภาพอนาคตพื้นที่ใจกลางเมือง" เพื่อสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แห่งเดิม)

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง , น.ส.ภาสินี ธีรภานุ) นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง, รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "เดินฟังเมืองและ WorkShop การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ วางภาพอนาคตพื้นที่ใจกลางเมือง" ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 โดยมีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แห่งเดิม) เพื่อนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของเมือง ประกอบกับกรมธนารักษ์ต้องการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปวางแผนการใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สัมพันธ์กับโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทยที่กำลังจะดำเนินการต่อไป

สำหรับในวันนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แห่งเดิม) เพื่อสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนได้มีการสรุปผลการทำงาน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมขั้นตอนต่อไป โดยหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด เทศบาลนครขอนแก่นจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆต่อไป