ทน.ขก.ประกาศฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ฟรี! ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่ามีสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 7 ตัว อยู่ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอเมือง โดยล่าสุดพบสุนัขติดเชื้อในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพื้นที่เสี่ยงรัศมี 3 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ ได้แก่ การเคหะ/ โนนทัน 1 -9/ พิมานชล/ เมืองเก่า 1 -4/ หนองวัด 1 – 4/ หนองวัดพัฒนา/ วุฒาราม/ ชัยณรงค์/ พระลับ/ วัดกลาง/ วัดธาตุ และตรีเทพนคร ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทันท่วงที จนสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่และรับฟังการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนภาคีเครือข่าย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข และส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากเมื่อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมประชุมเพื่อมอบหมายและร่วมวางแผนเตรียมการรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น สามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ดำเนินการค้นหา ติดตามผู้สัมผัสโรค (ถูกกัด ข่วน หรือดูแลเลี้ยงดูสุนัขที่ติดเชื้อ) เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2. ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่และล่าสุดที่ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น

3. เร่งให้ดำเนินการสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบนโยบายให้คณะทำงานเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งแผนระยะสั้น (เร่งด่วน) และระยะยาว

นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เปิดเผยว่า จากการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว โดยมีการดำเนินงาน คือ 1. นำประชาชนที่คลุกคลีกับสุนัขและแมวมารับวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 2. การเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน ฟรี! ตลอดระยะเวลา 30 วันหรือจนกว่าการแพร่ระบาดจะเบาบางลง 3. ลงพื้นที่สำรวจสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อให้วัคซีนและกักขังรอดูอาการ ในการนี้จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าดังนี้

1. ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวควรนำสัตว์รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี (ปีแรก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ 2 เดือน) และปฏิบัติตามกฎหมายพรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และควรเลี้ยงในบริเวณบ้านไม่ปล่อยเดินเพ่นพ่าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้ใส่สายจูง ลดโอกาสสัมผัสกับสัตว์ต่างถิ่นหรือพเนจร

2. เลี้ยงสุนัขให้อยู่ในบริเวณบ้าน สร้างจิตสำนึกให้เจ้าของตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลสุนัข/แมว ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งในที่สาธารณะ

3. เพิ่มความระมัดระวัง ดูแลปกป้องเด็กและผู้สูงอายุ เลี่ยงการสัมผัสหรือถูกสัตว์ข่วน โดยปฏิบัติตามคาถา 5 ย.(อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าหยิบ อย่าแยก อย่ายุ่ง)

4. หากถูกสัตว์กัด/ข่วน ให้รีบชะล้างแผลด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดและฟอกสบู่บริเวณแผลที่ถูกกัดและใส่ยาฆ่าเชื้อเบตาดีนและรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครบถ้วนตามนัด

5. กักสัตว์ที่กัดหรือข่วนเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน

6. แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพบสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างถิ่น มีนิสัยดุร้ายหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิม เช่น ซึม ซุกในที่มืด ไม่กินอาหาร น้ำลายยืด ขากรรไกรแข็งหรือหากพบสัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุ เพื่อจะได้เก็บตัวอย่างสัตว์ส่งวินิจฉัยโรคต่อไป

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่มีสุนัขและแมวมารับวัคซีน ฟรี ! ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวัดโนนชัยวนาราม

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวัดมรรคสำราญ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ วัดป่าศิริวรรณวนาราม

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลชุมชนหนองใหญ่ 1

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ วัดศรีนวล

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศาลาชุมชนหนองแวงตราชู 1

และวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นหรือเกิดข้อสงสัยในสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์จรจัดที่มีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น สอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อ 043-225514 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อ งานสัตวแพทย์ ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย 062-4259556 หรือ 081-7391524 และฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 086-4513997 หรือ 085-0064716

Thas KA Jang Ratanapontee

พรุ่งยังไปได้อยู่ใช่ไหมครับ

แสดงความคิดเห็น