นายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ Nation Channel

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ Nation Channel ถึงประเด็นดังนี้ การจัดการขยะ โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า / การบริหารจัดการน้ำและการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม / การติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต และ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมให้สัมภาษณ์ด้วย

โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยกับสื่อมวลชน ประเด็นแรกคือความสามารถในการบริหารจัดการขยะรอบพื้นที่ การสร้างรูปแบบการรองรับขยะใหม่ที่เหมาะสม และกระบวนการวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะ และล่าสุด ได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น บ้านคำบอน ซึ่งถ้าสามารถกำจัดได้จริง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะนำเอาไปเป็นต้นแบบของประเทศไทยต่อไป

ประเด็นที่สอง การบริหารจัดการน้ำและการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม นั่นคือโครงการวางระบบท่อขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่ใต้ถนนมิตรภาพหน้าบิ๊กซี โค้วยู่ฮะ แล้วก็จะมีการวางท่อขนาดใหญ่ที่บ้านกอก เพื่อจะดึงน้ำจากบ้านกอกมาที่ถนนมิตรภาพ ส่งมาที่ประตูเมือง เพื่อให้น้ำไหลออกไปบึงแก่นนคร และบึงทุ่งสร้าง ได้สะดวกและไม่กระทบระบบระบายน้ำในเขตเมือง ก็จะเป็นการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมได้

ประเด็นที่สาม รายงานความคืบหน้า โครงการขอนแก่น Smart City ระยะที่ 1 การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา รถไฟฟ้า LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งขณะนี้ทางคณะที่ปรึกษาของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (Environmental Impact Assessment)แก่ สนข.พิจารณาแล้ว ผลต้องมีการแก้ไขเล็กน้อยก่อนส่งต่อให้ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามลำดับ ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการนี้แล้ว

และประเด็นสุดท้าย โดย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่มีผู้เก็บลูกสุนัขจากริมบึงแก่นนครไปเลี้ยงและต่อมามีอาการป่วยจนกระทั่งพบว่าผลการตรวจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้คนในครอบครัวรวมทั้งผู้ที่สัมผัสลูกสุนัขตัวนี้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 13 คน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเองนั้น ได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อควบคุมโรค โดยเบื้องต้นได้ประกาศให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนได้ฟรี ที่หน้าอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ และการควบคุมสุนัขที่ไม่มีเจ้าของให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะเพื่อควบคุมโรคได้เร็วที่สุด