ทน.ขก.มอบป้าย “น้ำมันทอดปลอดภัย” แก่ผู้ประกอบการในตลาดจอมพล

เทศบาลนครขอนแก่นมอบป้ายรับรอง “น้ำมันทอดปลอดภัย” แก่ผู้ประกอบการในตลาดจอมพล รณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. ณ ตลาดจอมพล นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.จันทนภา แสวงการ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานมอบป้ายรับรอง “น้ำมันทอดปลอดภัย” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และสมาชิกเครือข่ายสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

โดยโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายอาหารและผู้บริโภค ได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพจาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบการใช้น้ำมันทอดอาหารของผู้ประกอบการในพื้นที่ และจัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้ผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภททอดงดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำในกลุ่มผู้จำหน่ายอาหารประเภททอด ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำฯ เทศบาลนครขอนแก่นได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้จำหน่ายในตลาด และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำมันทอดซ้ำจากผู้จำหน่ายในตลาด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าสารโพล่าร์ โดยใช้ชุดทดสอบสารโพล่าห์ เมื่อทราบผลวิเคราะห์จะแจ้งให้ผู้จำหน่ายทราบ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้จำหน่าย รวมถึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายอาหารและผู้บริโภค ซึ่งร้านค้าที่ตรวจผ่านจำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน จะได้รับใบรับรองการตรวจผ่าน และร้านค้าที่ได้รับรองการตรวจผ่าน 3 ใบ จะได้รับมอบป้ายรับรอง“น้ำมันทอดปลอดภัย” เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการในตลาดจอมพลที่ได้รับการมอบป้ายรับรอง“น้ำมันทอดปลอดภัย” พร้อมของชำร่วย จากเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.นางอัมพร ท่อกำไล ประเภทอาหาร ไส้กรอก

2.นางแก้วเจ้าจอม โก้ชัยภูมิ ประเภทอาหาร เกี๊ยวห่อไข่

3.นายชาญณรงค์ พงษ์พิศ ประเภทอาหาร หมูทอด

4.นายฟ่อง แซ่หลอ ประเภทอาหาร ไก่ทอด

5.นางมนต์ทิชา จูสิงห์ ประเภทอาหาร หอยทอด

6.นางกาญจนา ประติโก ประเภทอาหาร ผัดไทย หอยทอด เกี๊ยวทอด