ขอนแก่นร่วมใจตักบาตรวันพระแรกเดือนกุมภาพันธ์ 61 ท่ามกลางลมหนาว

ขอนแก่นร่วมใจตักบาตรวันพระแรกเดือนกุมภาพันธ์ 61 ท่ามกลางลมหนาว

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน พี่น้องชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561” ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายจุลนพ ทองโสภิต ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร) ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ ห้อนใจจิตร,นางกฤษณา แสนสอาด) ,ผู้อำนวยการสำนัก,กอง, ผู้บริหารสถานศึกษา ,หัวหน้าส่วนงาน ,พนักงานเทศบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ,พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561” โดยนิมนต์พระเถระ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 78 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร . ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มากมาย อาทิ นายเหงียน ดิงห์ ตวน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายสุมิตร ดวงสีดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4, พ.อ.ชยาทิต ทองสว่าง รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3, พันตำรวจเอกจรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายอุทัย วัฒนวิเชียร สรรพากรจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น