นายกนครขอนแก่น ร่วมหารือ รมว.เกษตรฯ เสนอแนวคิดพัฒนา TOD

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าพบและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมด้วย

ในโอกาสที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานรวมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นโครงการขอนแก่น Smart City โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ถึงประเด็นการขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ในการใช้ประโยชน์โครงการการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง (TOD) ตลอดจนประโยชน์ในการเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งนี้ได้เสนอพื้นที่ทดแทน โดยจะเสนอรายละเอียดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลความคืบหน้าเพิ่มเติม เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Tanasit Jatusresomboon

ขอนแก่นบ้านเฮาน่าอยู่ เพราะมีผู้นำดี ๆ แบบนี้ครับ ชอบมาก

สมาน นาคทัด

ฝากลูกศิษย์คนนี้ด้วยนะครับ
https://youtu.be/dJTh5c1VODE

สกล เตชะตานนท์

นายกคนนี้เก่งจริงๆยอมรับในความสามารถของท่าน

อาภา พัฒนาภรณ์

เชียร์ค่ะสุดยอดนักพัฒนา

แสดงความคิดเห็น