8 มนต์เสน่ห์ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น แหล่งช็อปปิ้งทางความคิด

เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานครบรอบ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “8 ปี 8 โชว์ 8 เสน่ห์ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น”

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางถนนคนเดินขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน “พิธีเปิดงานครบรอบ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น” ภายใต้แนวคิด “8 ปี 8 โชว์ 8 เสน่ห์ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน พี่น้องชุมชน ประชาชนชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยว ตลอดจนในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี ,เลขานุการ-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล และพนักงานเทศบาล

สำหรับถนนคนเดินขอนแก่น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นความร่วมมือของกลุ่มปัญจมิตร ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น ด้วยแนวคิด “ถนนคนเดินขอนแก่น เป็นถนนแห่งมิตรไมตรี เป็นที่แห่งความสร้างสรรค์ ถนนแห่งความงามและความสุขของคนขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่เป็นที่พบปะพูดคุยสำหรับคนที่รักในสิ่งเดียวกัน มาแบ่งกันความสุขร่วมกัน

ตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการดำเนินการ “ถนนคนเดินขอนแก่น” มีกระแสตอบรับที่ดีมากเกินความคาดหมาย ทั้งกลุ่มผู้ค้า และกลุ่มนักท่องเที่ยว ปัจจุบันนั้นมีจำนวนผู้ค้าในแต่ละสัปดาห์มากถึง 1,000 ราย มีการแบ่งโซนผู้ประกอบการตามประเภทสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้าทำมือ งานศิลปะหัตกรรม สินค้า OTOP สินค้าร่วมสมัย อาหารที่หลากหลายรสชาติ ตลอดจนการได้รับประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อสร้างสีสัน จำนวน 12 จุด

ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “8 มนต์เสน่ห์ กับ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น” ได้ค้นหาความเป็นตัวตนของถนนคนเดินขอนแก่น ดังนี้

1.คนเดินเที่ยวเดินช็อปมากที่สุด

2.ร้านช็อปร้านชิมมากที่สุด

3.สินค้าแฮนด์เมดดีไซน์ปังมากที่สุด

4.ร้านอาหารแซ่บเว่อร์มากที่สุด

5.หลากหลายศิลปินเปิดหมวกขั้นเทพ

6.ตลาด Clean & NO โฟม 100%

7.ตลาด NO แอลกอฮอล์ & NO Smoking

8.ถนนแห่งการส่งเสริมอาชีพชุมชน

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการประกวดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขในถนนคนเดิน” โดยผลรางวัลมีดังนี้

-ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

*รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับรางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ เด็กหญิงสถิรวลิญน์ แสนทวีสุข ชื่อผลงาน “สุขใจผู้ขาย สบายใจลูกค้า”

และ เด็กหญิงวรรณวลงกรณ์ แสนทวีสุข ชื่อผลงาน “เรามีนัดกันทุกวันเสาร์”

-ระดับประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

*รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเศกสรร กลางกล้า

ชื่อผลงาน “สุดยอดความอร่อย” ได้รับรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีรเจต อิ้งจะนิล

ชื่อผลงาน “I Love Shopping ” ได้รับรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิชธวัฒน์ เจริญ

ชื่องาน “แค่เราสุขใจก็พอแล้ว” ได้รับรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการที่แต่งร้านสวยงาม

“น่าชิม น่าช็อป” โดยผลรางวัลมีดังนี้

*รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายราชันย์ บุญเลิศ ร้านยำไก่แซ่บ

*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาพร จันทะสอน ร้านยำขนมจีน

*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาววรัญญา ตาไธสง ร้านขนมไทย

*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายสุเบ็ญ บุดดาน้อย ร้านเค้ก

*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นายธนุพงศ์ น้อยผาง ร้านยำผักบุ้งกรอบ

*รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ นางประหยัด งามสอาด ร้านไข่ฮ้างฮัง ,นางสาวธิติมา ผาริโน ร้านลอดช่องไทยน้ำกะทิ ,นายภาสกร กิณเรศ ร้านข้าวจี่พันล้าน ,นางทองล้วน สิงห์เสนา ร้านไก่ต้มน้ำปลา และนายจรูญ ไฝทอง ร้านวุ้นแฟนซี

ตลอดจนยังมีกิจกรรมบนเวที ประกอบไปด้วย การแสดงวงดนตรี กิจกรรมการเต้น Cover Dane การแข่งขันกินจุ/ กินเร็ว (ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และ ระดับประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป) และกิจกรรมการเล่นเกมส์หรรษาพาเพลิน (ทั้ง 4 สัปดาห์ คือ วันที่ 27 มกราคม 2561 ,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ,วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสการสร้างสรรค์ไอเดียวิถีชีวิตผ่านถนนคนเดินขอนแก่น เพื่อให้เป็นถนนแห่งความสุข เป็นการต่อเติมให้เมือง เป็น มาตรวัดความรู้สึก และเป็นกระจกสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวขอนแก่น เป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายกิจการสภา เทศบาลนครขอนแก่น 043-321152