ทน.ขก. ร่วมประชุมแถลงแผนการตลาดท่องเที่ยว ขอนแก่น ประจำปี 61

วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ร่วมการประชุมเพื่อแถลงแผนการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เข้าร่วมเสนอแผนการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้

ซึ่งการประชุมเป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 ที่ผ่านมาและโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ได้วางแผนตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยจะผลักดันกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว มีแผนการดำเนินโครงการ คือ กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก เพิ่มกลยุทธ์ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และกลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ให้คนภายนอกรู้จักแหล่งท่องเที่ยว และเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ร่วมประสาน ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป