รับมอบเงินสมทบ “ก้าวคนละก้าว”

รับมอบเงินสมทบ “ก้าวคนละก้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หน้าห้องนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับมอบเงินจากตัวแทนกองทุนศิษย์เก่า วศ.ม.รุ่นที่ 5 บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบโครงการ “ก้าวคนละก้าว” นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นในการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์