เตรียมฉลอง 8 ปี ถนนฅนเดินขอนแก่น

เตรียมฉลอง 8 ปี ถนนฅนเดินขอนแก่น

**เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “8 ปี ถนนฅนเดินขอนแก่น” กับกิจกรรมดีๆ มากมายมามอบให้เป็นของขวัญชาวขอนแก่น

**วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายบุญสม วิจารย์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น , นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมครบรอบ 8 ปี ถนนฅนเดินขอนแก่น ณ ห้องประชุมสีโห สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ถนนฅนเดินขอนแก่น (ถนนศูนย์ราชการ) โดยในวันดังกล่าว จะจัดให้มีกิจกรรมการประกวดแต่งร้านสวยงาม (ร้านน่าชม น่าชิม , ร้านน่าชม น่าช้อป) การแข่งขันการกิน กิจกรรมเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลมากมายจากร้านในถนนฅนเดิน

**นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ความสุขในถนนฅนเดิน” ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถส่งรูปภาพเข้าประกวดได้ที่ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0-4332-1152 , ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น โทร. 086-455-4406 , หรือที่กองอำนวยการถนนฅนเดินขอนแก่น (ทุกวันเสาร์) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.

**ถนนฅนเดินขอนแก่น เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มปัญจมิตร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นห้องเรียนของการเรียนรู้ที่ไม่มุ่งเน้นเฉพาะกำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพื้นที่ให้แสดงความสามารถ แบ่งปันความสุข เป็นการคืนถนนให้คนเดินได้อย่างสวยงาม