นายก ทน.ขก. กับแนวคิดการพัฒนาเมืองขอนแก่น การประชุมหอการค้าฯ

นายก ทน.ขก. กับแนวคิดการพัฒนาเมืองขอนแก่น การประชุมหอการค้าประจำเดือน

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ครั้งที่ 1 /2561 พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ตามที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้นายกเทศมนตรี ได้รับเกียรติให้นำเสนอความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังพัฒนาเมืองขอนแก่นให้สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวเมืองขอนแก่น

นายกเทศมนตรี กล่าวว่า ในหมวดการพัฒนาเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 สถานที่ ได้แก่ 1.บึงทุ่งสร้าง สร้างเลนจักรยาน ความยาวประมาณ 2.5 ก.ม.คู่นานไปกับทางวิ่ง มีความกว้างเลนส์ 7.5- 8 เมตร การก่อสร้างป้าย“ทุ่งสร้าง @ขอนแก่น” เพื่อเป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพว่านักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนบึงทุ่งสร้าง การก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มจำนวน 122 คัน และมีการปรับพื้นที่ให้มีลานเอนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในกิจกรรมสันทนาการ มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ ห้องน้ำ ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงไปแล้ว 50 % และจะเสร็จประมาณกลางปีนี้

2. สวนรัชดานุสรณ์ ปรับปรุงอนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หอนาฬิกา การปรับพื้นที่ในการออกกำลังกายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย มีเวทีเล็กๆ รองรับกิจกรรมของถนนฅนเดิน ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยของคนเมืองขอนแก่นแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องน้ำเพิ่มที่สวยงาม และมีความทันสมัย เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มีนาคม 2561

3.โครงการปรับปรุงสวนหนานหนิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย (นครขอนแก่น) กับ สาธารณะรัฐประชาชนจีน (นครหนานหนิง) จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2561

4.โครงการปรับปรุงและขุดลอกบึงแก่นนคร โดยเทศบาลนครขอนแก่นกำลัง ปรับปรุงและขุดลอกบึงพื้นที่ประมาณ 162 ไร่ ทำเลนจักรยาน เลนคนวิ่งออกกำลังกาย ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง กล้องวงจรปิด ห้องน้ำ

5. โครงการปรับปรุงอนุสาวรีย์พ่อเมืองขอนแก่นคนแรก “ท้าวเพียเมืองแพน ”หรือพระนครศรีบริรักษ์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างศึกษาออกแบบ คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครมาขอนแก่นต้องมากราบไหว้ เป็นจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

และท้ายสุดนายกเทศมนตรี ฝากถึง กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ขอนแก่น (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) ให้ทำงานเป็นทีม เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สังคม เป็นทั้งผู้นำ-ผู้ตาม ที่ดีได้ ยึดหลักอาวุโส รู้จัดทำโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้สังคมรับรู้ รับทราบถึง YEC ขอนแก่น