นายกนครภูเก็ตนำคณะศึกษาดูงาน SMART CITYและโรงเตาเผาขยะ

นายกนครภูเก็ตนำคณะศึกษาดูงาน SMART CITYและโรงเตาเผาขยะ

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับเกียรติบรรยาย การบริหารจัดการเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง“ความก้าวหน้าการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาเมืองของโครงการ Smart City” พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ นายนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางนงนุช ศรีวรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลนครภูเก็ต นำโดย คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และคณะ รับฟังการบรรยายในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น