นายกเทศมนตรีฯประกาศ “ขยายเวลาชมพรรณไม้และสวนเรืองแสง” ถึง มค.นี้

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. ณ โซนทิวลิป งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ บึงทุ่งสร้าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

ปีนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จอีกปีหนึ่ง เพียงแต่มีปัญหาช่วงแรกเริ่มงาน เกิดจากร้านที่เพาะดอกไม้ส่วนใหญ่เพาะดอกดาวเรืองเสียเป็นส่วนมาก เมื่อถึงช่วงการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2560 ส่งผลให้ดอกไม้ที่เร่งเพาะนั้นมีจำนวนน้อย จึงส่งผลให้ภายในงานช่วงแรกนั้นมีดอกไม้ตูมเป็นจำนวมมาก ซึ่งในช่วงเวลานี้กลายเป็นว่าดอกไม้กำลังบานสวยงามมาก ซึ่งในปีนี้จะเป็นปีเดียวที่ประสบปัญหาในเรื่องปริมาณของพรรณไม้ที่มีจำนวนน้อย คาดว่าในปีหน้าจะไม้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก เทศบาลนครขอนแก่นจะวางแผนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนรวมถึงปริมาณพรรณไม้มีความมั่นในว่าในปี 2561 จะสมบูรณ์ ส่วนบรรยากาศ ณ เวลานี้ ดอกไม้กำลังบานมีความสวยงามเป็นอย่างมากผนวกกับบรรยากาศยังคงเย็นเช่นนี้ดอกไม้น่าจะอยู่ได้นานจนถึงสิ้นเดือน มกราคม 2561 ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนพรรณไม้บางชนิด เช่น ดอกดาวเรืองที่เริ่มหมดสภาพ จะเติมพิทูเนียและหงอนไก่ที่มีในสต๊อคไว้จำนวน 30,000 ต้น นำมาเปลี่ยนเพื่อให้โซนพรรณไม้ได้โชว์ความงดงามไว้ได้ ดอกทิวลิปที่เห็นในขณะนี้เป็นล็อตสุดท้ายอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ คือวันนี้ ซึ่งเมื่อพ้นวันนี้ไปแล้วจะนำพิทูเนียและหงอนไก่มาเสริมจะยังคงรักษาความงามของพื้นที่โซนทิวลิปไว้ได้ คาดว่าพรรณไม้จะสามารถอยู่ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 ความงามน่าจะคงอยู่ประมาณ 70-80 % ทั้งนี้จะดำเนินการขยายเวลาเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมความงามของพรรณไม้จนถึง สิ้นเดือนมกราคม นี้ จากการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2560 สามารถประเมินความสำเร็จ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเกิน 2.5 แสน คน และคาดว่ามีเงินสะพัดในขอนแก่นจำนวน 145 ล้านบาท และนายกฯยังได้กล่าวถึง ว่า ในการจัดงานครั้งนี้มีความพึงพอใจประมาณ 90 % เนื่องจากชนิดของพรรณไม้มีให้เลือกน้อยจะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ของพรรณไม้ไม่สมบูรณ์เท่ากับปีที่ผ่านๆมา ปริมาณดอกไม้ก็น้อยลง แต่มีการวางแผนในปี 2561 ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาใหม่ คือ “ทุ่งดอกทานตะวัน” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของบึงทุ่งสร้าง จะมีการขยายเพื่อปลูกดอกไม้บางชนิดเพิ่มขึ้น ตามที่คิดไว้ คือ จะปลูกต้นปอเทืองประมาณ 40-50 ไร่ ต่อจากทุ่งดอกทานตะวันจะเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองทั้งหมดจะมีความงามเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในปี 2562 โซนของบึงทุ่งสร้างจำนวน 120 ไร่ โดยมีสวนนงนุชเป็นผู้ดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงกลางปีจะสามารถขยายพื้นที่ของความงามได้มากยิ่งขึ้นในปีหน้าจะมีความสมบูรณ์กว่านี้อีกมากแน่นอน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อไปว่า จากที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานสวนเรืองแสงจะขยายเวลาเปิดให้ชมต่อจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการซ่อมแซมและคืนสภาพบางส่วน จะเปิดให้ชมความงามของสวนเรืองแสงอีกครั้งหนึ่ง คือ ช่วงเทศกาลตรุษจีน เป้าหมายต่อไป การเตรียมเปิดให้ชมความงามของสวนเรืองแสงอีกครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนนี้ และการจัดงานเคาท์ดาวน์ 2018 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปนั้น มียอดรวมของนักท่องเที่ยวจากทั้งสองกิจกรรมจำนวน 2 แสนคน ส่งผลให้เกิดจำนวนเงินสะพัดระดับหลักร้อยล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นจากการจัดกิจกรรมในช่วงปลายปี ได้แก่ งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ทุ่งดอกทานตะวัน สวนเรืองแสง และงานเคาท์ดาวน์ ส่งผลเงินสะพัดเศรษฐกิจในขอนแก่นไม่ตำกว่า 200 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับความพึงพอใจในการจัดงานสวนเรืองแสงนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายทะลุ 100% ส่วนการจัดกิจกรรมงานเคาท์ดาวน์จะต้องมีการปรับปรุง ในกกระบวนการขั้นตอนที่ยังไม่ราบรื่น เนื่องจากกำหนดเวลาในการถ่ายทอดสดส่งผลให้ต้องยื้อบางช่วงเวลาเอาไว้ อีกทั้งช่วงเวลานับถอยหลังในปีต่อไปจะต้องมีนาฬิกาในการบอกเวลาไว้เพื่อรอตัวเลขให้ผู้ร่วมงานได้เห็นพร้อมนับเวลาไปด้วยกันจะสามารถสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความสมบูรณ์ในการจัดงานได้อีก ในภาพรวมการจัดงานเคาท์ดาวน์ปีนี้ประมาณเกือบ 100% ซึ่งขณะนี้คณะทำงานกิจกรรมสวนเรืองแสงได้คิดการจัดงานในปี 2561 ไว้แล้วจะมีความแปลกใหม่ที่แตกต่างมากขึ้น และงานเคาท์ดาวน์ในปีหน้าจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นร่วมมือกับการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้วางแผนในการดำเนินกิจกรรมของจังหวัดขอนแก่นทั้ง 12 เดือน (ตลอดปี) ในปีนี้จะยังคงมีกิจกรรมหมอลำเฟสติวัลในปี 61 น่าจะเริ่มประมาณปลายเดือน มีนาคม นี้ หากเดือนไหนมีช่องว่างจะหากิจกรรมที่เหมาะสมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เป็นผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นและเครือข่ายจะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมตลอดทั้งปี เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวปี 2559 ตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 4.5 ล้าน ปี 2560 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5 ล้านก็บรรลุแล้ว และในปี 2561 ตั้งไว้ที่ 5.5 ล้านคน จะต้องมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นไปด้วยจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้

ญิ๋งไทย ใจงาม

เทศบาล อาจมองว่า ประสบผลสำเร๊จ แต่บอกตรงๆ พนักงาน เทศบาล บางคน พูดจา ห่วยแตก มาก ควรปรับปรุงมารยาท หน่อยนะค่ะ จัดล๊อค ได้ แย่สุดๆๆ พูดจาแย่มาก ถือ องค์ทรงตัว ว่าตัวละ 👎👎👎👎👎 อ่านแล้ว จะบล๊อค หรือติดต่อมาก๊ได้นะค่ะ ยินดี มากๆๆ ที่จะให้รายละเอียด

สุริยา โมขุนทด

เพิ่มไฟประดับบนต้นไม้รอบสระน้ำฝั่งทิศใต้ จะดีมากครับ ให้เหมือนประดับที่ศาลหลักเมือง

박민수

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1757200497919859&id=100008897774444
ขออนุญาตแชร์คลิปนี้นะค้าบ มีฉากสวนดอกไม้ด้วย ><

วรรณวิศา แซ่เจียง

ทุกๆปีจัดก้อไปทุกปีคะ แต่ปีนี้ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าดอกไม้มีน้อยกว่าทุกปี คะ

วนิดา ขันตี

สุดยอดเยี่ยมค่ะท่านนายก

ปุจฉา พงษ์นา

เยี่ยมมากๆ

Charinrat Charinrat

ยางงงไม่ได้ไป😂😂

กิมบ่วย บุญมาก

สุดยอดค่ะ

Supa Ji

อยากจะให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ สูงๆ แซมเพื่อเป็นร่มเงา
ที่ให้เอาต้นไม้สูง เพราะจะได้ไม่มีมุมบังตา ลับสายตา เผื่อเกิดเหตุอันตราย
แต่เราอยากได้ร่มเงาของต้นไม้เท่านั้น
เชื่อว่าท่านผู้บริหารหลายๆคนคงเคยไปสิงคโปร์มาแล้ว
อยากให้ทำทุ่งสร้างเป็นแบบสวน Fort Canning Park
เพราะบ้านเมืองเรามันร้อนมาก แล้งมาก แห้งมาก
ถ้ามีต้นไม้ให้ความร่มรื่น คงจะทำให้ประชากรชาวขอนแก่นมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

Porntip Wiangsamut

เยี่ยมค่ะ

Maliwan Wichettapong

ขอให้ปรับปรุงถนนรอบทุ่งสร้างด้วยนะคะ จะได้สวยไปพร้อมๆกับสวนสวยค่ะ

ฐิรสิษฐ์ เล้งศรีเจริญ

ปีหน้าขอดอกไม้สวยกว่านี้นะค่ะ..และใหญ่กว่าเดิมเพราะไปดูทุกปีเลยค่ะที่จัดงาน

Watcharaporn Tubratn

ขอบคุณค่ะที่จัดดอกไม้สวยๆให้ได้ชื่นชมและสัมผัสได้ ชอบดอกลิลลี่มากค่ะท่านนายก

Utit Chaisrisoot

เยี่ยมมากเดินหน้าเต็มสูบท่านนายกเล็ก ดร.ปลัดโสด.ฝีมือเยี่ยม

นุกุล จันทรวงค์

งานมีถึงวันไหนค่ะ

แสดงความคิดเห็น