สุดประทับใจกับพิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2018

สุดประทับใจกับพิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2018 : วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วงทางเข้าประตูเมืองขอนแก่น ) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน “พิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2018” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นางสิริพร จังตระกุล ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น , นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการ กอ.รม. จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายทหาร , พลตำรวจโทสุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 , พลตำรวจตรีเจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 , พลตำรวจตรีพรหมณัฎฐเขต ฮามคำไพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจเอกจรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , พันตำรวจเอกอุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รองผู้บังคับการฯ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 4 , พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น , นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น , นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , นายดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , นางกัญญรัตน์ ท่วมไธสง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาขอนแก่น และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นต้น รวมไปถึงคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น (รองนายกเทศมนตรี,เลขานุการนายกเทศมนตรี,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล,พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น) และพี่น้องชุมชน ที่มาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่หัวค่ำ กว่า 50,000 คน