นครขอนแก่น รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ครั้งที่13

เทศบาลนครขอนแก่น รับรางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางสาวสุธิดา อิสระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมรับรางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards แก่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่องค์กรที่ดำเนินการ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบรางวัลนี้ ให้เป็นองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยทางถนน จากการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ นักวิชาการ อจร. ชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีความมุ่งมั่นและได้ดำเนินการแก้ไข รวมไปถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการ

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอแสดงความยินดีให้กับอีก 3 องค์กรจากจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลนี้ด้วย

สราวุธ โกศลวิทยานันต์

ขอแสดงความยินดีกับชาวขอนแก่น ที่เรามีความปลอดภัยการใช้ถนนอย่างสูง ทั้งนี้เพราะเรามีผู้นำที่มีที่ดี

นวรินพร อ้าย

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

วสันต์ ชูชัย

อยากให้ปลอดภัยจากนักการเมืองโกงด้วย 9ธ.ควันต้านโกง

พศวัต ธรรม

เยี่ยมเลยครับเทศบาลนครขอนแก่น

Bowornsilp Chowchuen

ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลนครขอนแก่น ชื่นชมผลงานครับ

Worawit Sitthikorn

แสดงความยินดีด้วยครับ

Nongvang Tracho

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ประชารัตน์ โนนทนวงษ์

ยอดเยี่ยมครับผม👍👍👍

ประภาพร วิชัยธรรม

สุดยอด. ยินดีด้วยนะคะท่าน

Kallayanii Blind

ถ้ามีจัดอบรมการขับขี่ทุกๆเดือนคงจะดีขึ้นไปอีกแน้นอน

นิพร เวชชศาสตร์

ยินดีด้วยนะคะ

Vitthaya Thongdee

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ.. ยอดเยี่ยม

ตุนาง คำดอกรับ

สุดยอดค่ะยินดีด้วยค่ะ

Kusumalaya Somsak

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สุดยอดเหมาะสมที่สุดค่ะ

Thongphet Kaewsupun

สุดยอดขอชื่นชมค่ะ

เปเล่ ลูกป้าพร ซอยพจนา

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เบญจมาภรณ์ มามุข

ขอแสดงความชื่นชมยินดีค่ะ

Virunpob Supab

สุดยอด ขอชื่นชมครับ

Lumpao Auppakarakul

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมากค่ะ

สม บุดดาน้อย

สุดยอดเทศบาลนครขอนแก่นยินดีด้วยกับท่านนายกกับผู้บริหารทุกท่าน ชาวขอนแก่นทุกท่าน

Ruayporn Chuicheen

ขอชื่นชมคณะฯเทศมนตรี&เทศบาลนครขอนแก่น..สุดยอดค่ะ

แสดงความคิดเห็น