อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 29 แห่ง กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร และนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นายจรูญ โชติประดับ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล และประชาชนจากชมรม สมาคม องค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น จำนวน 29 แห่ง กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา “งานบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560” โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.ปึงเถ่ากง 2.ปึงเถ่าม่า 3.เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 4.โป๊ยเซียนโจวซือ 5.ตั่วเหล่าเอี๊ยะ(เจ้าพ่อเสือ) 6.ไต้ฮงกง 7.ไท่ซั่วเอี๊ยะ 8.ปู่เพลิง 9.เจ้าพ่อเกษม 10.เจ้าพ่อทองสุข 11.เจ้าพ่อหม่นเตา 12.เจ้าแม่ศรีมาลา 13.เจ้าญาพ่อเซียงแก้ว 14.เจ้าพ่อหนองไผ่ล้อม 15.ปู่ตาเทพสัมฤทธิ์ 16.เจ้าพ่อขุนภักดี 17.เจ้าพ่อขุนพิทักษ์ศักดิ์ดาเดช 18.เจ้าพ่อหนองสะแบง 19.ปู่ตาญาครูเย็น 20.เจ้าพ่อมเหศักดิ์ 21.ศาลบือบ้าน 22.พระนครศรีบริรักษ์ 23.เจ้าปู่ครูเย็น 24.ปู่แก้ว 25.เจ้าแม่สองนาง 26.ปู่แสง 27.เจ้าปู่ญาครูจัด 28.เจ้าพ่อมอดินแดง และ29.ปู่ประจักษ์

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณประชาชนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว ที่ได้เข้าร่วมงาน “บุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560” นับเป็นการร่วมใจกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานบุญคูนเมืองเปรียบเสมือนการทำบุญเมือง เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เมืองขอนแก่นและประชาชนชาวขอนแก่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย