นายก ทน.ขอนแก่น ลงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนไทยสมุทร ได้อย่างยังยืน

นายก ทน.ขอนแก่น ลงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนไทยสมุทร ให้ได้อย่างยังยืน

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ ชุมชนไทยสมุทร ด้านหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ แห่งใหม่ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลสำนักการช่าง ลงพื้นที่วางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนไทยสมุทร ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และการบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่ท่อน้ำถนนมิตรภาพ หลังจากมีการก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์ แห่งใหม่

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า สืบเนื่องจากประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนไทยสมุทร แจ้งให้กับนายกเทศมนตรีทราบ ถึงปัญหาช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีน้ำท่วมขณะเดียวกันทางน้ำที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำไม่สามารถออกได้ เกิดปัญหาน้ำท่วมในชุมชนซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมชนไทยสมุทร จำนวน 180 หลังคาเรือน ด้วยเหตุนี้จึงมีการลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันซึ่งได้ข้อยุติว่า ทางโรงพยาบาลประสงค์จะให้มีน้ำไหลผ่านท่อโรงพยาบาลไป ทั้งนี้สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่นี้ ก่อนหน้านี้จุดรับน้ำเพื่อไหลผ่านเพื่อมาลงท่อน้ำถนนมิตร หลังจากทำโครงการแล้วน้ำที่เคยผ่านไม่สามรถออกได้ ก็เลยนำเสนอผู้บริหารโรงพยาบาล ว่าจะขอให้มีการเชื่อมท่อให้มีน้ำจากหมู่บ้านไหลผ่านโรงพยาบาลออกไปถนนมิตรภาพได้ อีกทั้งต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่ท่อน้ำถนนมิตรภาพ ซึ่งทางวิศวะกรรมผู้ควบคุมโครงการก็จะนำเสนอผู้บริหาร โดยเทศบาลจะไปเจรจากับผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนได้อย่างยังยืน และอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตร