ประกวดสรภัญญะสืบสานวัฒนธรรมบุญคูนเมืองขอนแก่น 60

เทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรม “การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภทประชาชนทั่วไป” ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภทประชาชนทั่วไป” ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมี ดร.กฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเลขานุการนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล และพี่น้องชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้ 1.พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ,อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ,อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ,นายสุนทร ศรีหนองบัว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นางโสภา ศิริอุเทน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และยังได้เชิญทางคณะขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน จากทีมคณะโอภาสน้อยเสียงเสน่ห์ (วัดศรีสว่างโนนทัน) ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศจากการประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภทประชาชนทั่วไป ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 ร่วมโชว์การขับร้องสรภัญญะครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรโดยการผลการประกวดการขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภทประชาชนทั่วไป ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560 ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคณะสามัคคีธรรม (ชุมชนบ้านตูม) ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเสียงทองพัฒนา (ชุมชนบ้านสงเปือย) ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีมสถานีวิทยุ FM 102 MHz (ชุมชนพระลับ) ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ทีมดาวล้อมเดือน (ชุมชนหนองวัดพัฒนา) ทีมวิภัชเสียงทอง (ชุมชนโนนทัน2) ทีมโนนหนองวัด 2 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) ทีมศรีไสวลายคราม (ชุมชนเทคโนภาคฯ) ทีมชุมชนโนนทัน 6 (ชุมชนโนนทัน 6) ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ( 3 ธันวาคม 2560 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ,พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง,พิธีถวายขันหมากเบ็ง,พิธีสวดนพเคราะห์,กิจกรรมโรงทาน / 4 ธันวาคม 2560 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน,พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิต,กิจกรรมโรงทาน / 5 ธันวาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร,กิจกรรมโรงทานเจ)

Whan Jeab Noppason

ยายสวยมากๆคะ

คุณแม่ ภาพ

ขอแสดงความยินดีดัวยค่ะยายๆๆ

จิราภรณ์ นามสุโพธิ์

ชุมชนบ้านตูมได้ชนะเลิศจ้า

Saijai Khomphakdee

#👍สุดยอดยินดีด้วยค่ะคนดีศรีบ้านตูมร่วมใจสามัคคีค่ะ👍👍👍

Siriporn Sirimeechai

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Nuct Paphichaya

ยินดีด้วยค่ะ

Nucharin Nuch

ยินดีด้วยนะคะ👍

แสดงความคิดเห็น