ชาวขอนแก่นแต่งกายด้วยชุดขาวนั่งอธิษฐานจิตถวายแด่ ร.9

ชาวขอนแก่นแต่งกายด้วยชุดขาวนั่งอธิษฐานจิตถวายแด่ ร.9

ชาวขอนแก่น พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว ร่วม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก,กอง หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชน และประชาชนจังหวัดขอนแก่น ร่วม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร . โดยมีพระครูภาวนาโพธิคุณ ,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน (ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 9 ขอนแก่น,รองผู้อำนวยการ กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายทหาร) ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับในวันพรุ่งนี้ (5 ธันวาคม 2560) เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560 เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป ร่วม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร - วันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ” เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยแต่งกายด้วยผ้าไทย