ขอนแก่นรับป้ายเกียรติคุณสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2560 รถSmart Bus

ขอนแก่นรับป้ายเกียรติคุณสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2560 รถSmart Bus

นายกนครขอนแก่น รับป้ายเกียรติคุณสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2560 รถ Smart Bus พร้อมเสวนา “ขอนแก่น Friendly desing เมืองหลวงอารยสถาปัตย์แดนอีสาน” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.ณ ฮอลล์ ๑ – ๒ อิมแพค เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงาน Thailand Friendly Desing Expo 2017 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๒ โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับเครือข่ายมหามิตร Friendly desing ทั่วไทย และนานาชาติ จะจัด โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงานว่า “สังคมผู้สูงวัย เข้าถึงได้ทุกคน” (Ageing Society : Access for All) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐

โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบป้ายเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงานและองค์กร ที่สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบป้ายเกียรติคุณแก่หน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการที่ดีเด่น เช่นกัน ซึ่ง เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ขึ้นรับมอบเกียรติคุณนี้ร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมเสนา “ขอนแก่น Friendly desing เมืองหลวงอารยสถาปัตย์แดนอีสาน”

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า ...เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับผู้พิการ ทำเรื่องนี้มานับ 10 ปีแล้ว เริ่มจากมีชมรมคนพิการ จากนั้นได้ดึงคนพิการเข้ามาร่วมทำยุทธศาสตร์เพื่อคนพิการ ปรับปรุบถนน อาคารสถานที่ให้เป็นอารยสถาปัตย์รองรับคนทั้งมวล ติดตั้งลิฟท์ หน้า รพ.ขอนแก่น ให้คนพิการ สำหรับงานอารยสถาปัตย์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จจำนวน 5 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนหน้าเมืองช่วงตัดถนนอำมาตย์ถึงตัดถนนศรีจันทร์

2.โครงการก่อสร้างทาง เท้าถนนกลางเมืองช่วงตัดถนนอำมาตย์ถึงตัดถนนศรีจันทร์

3.โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตัดหลังเมืองถึงตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง

4.โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเหล่านาดี

5.โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีจันทร์ช่วงตัดถนนรถไฟถึงตัดถนนชาตะผดุง

และโครงการที่จะก่อสร้างต่อไป ภายในปี 2560 จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยติดลิฟท์หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์

2.โครงการก่อสร้างสะพานลอยติดลิฟท์ หน้า บขส 1

3.โครงการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุวัดหนองแวงพระอารามหลวง

ส่วนโครงการที่ต้องการก่อสร้างในอนาคตจำนวน 6.โครงการ

1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนมิตรภาพช่วงติดถนนเหล่านาดีถึงสามแยกประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ช่วงตัดถนนชาตะผดุงถึงช่วงตัดถนนประชาสโมสร.

3.โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้าถนนประชาสโมสรตัดถนนมิตรภาพถึงช่วงตัดถนนศรีจันทร์

4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนมะลิวัลย์ ช่วงตัดประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงช่วงตัดถนนมิตรภาพ

5.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหลังเมืองตัดช่วงตัดถนนรอบเมืองถึงช่วงตัดถนนศูนย์ราชการ

6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนหน้าเมืองและกลางเมือง

พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเครือข่าย บริษัทโตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอน จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นสถานที่ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 เป็นแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ ต้องของแสดงความยินดีด้วย

Pichet Aroomdee

https://m.youtube.com/watch?v=vMxka7c6_g4&feature=youtu.be#

แสดงความคิดเห็น