นายกนครขอนแก่น ร่วมประชุมจัดกิจกรรม “ขอนแก่น ก้าวไปกับพี่ตูน”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล” และเพื่อเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุน "ตูน บอดี้สแลม" โดยมี ดร. อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ดร. กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ทีมลู่ดินขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชน เป็นต้น

จากการที่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ "ตูน บอดี้สแลม" ได้จัดโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ขึ้น ด้วยการวิ่งจากสุดเขตแดนใต้ (อำภอเบตง จังหวัดยะลา) ไปจนถึง เหนือสุดแดนสยาม (อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร เพื่อรับระดมทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ดีขึ้น

ซึ่่งโรงพยาบาลขอนแก่นเป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาลที่จะได้รับการช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ และเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการช่วยเหลือ โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ดูแลผู้ป่วยอาการวิกฤตจำนวนมาก สภาพความแออัดของผู้ป่วยนอก ที่มารอรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข คือการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย จึงมีความต้องการ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ และเครื่องอัลตราซาวด์ นอกจากนี้จะนำงบประมาณบางส่วนไปพัฒนาอาคารและงานบริการประชาชน

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “ขอนแก่น ก้าวไปกับพี่ตูน ” ทั้งนี้ รายละเอียดการวิ่งร่วมกิจกรรม เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ