รองปลัดเทศบาล ร่วมงานพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560” ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากสภาวะภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้