การทางพิเศษฯทน.ขอนแก่น เห็นควรชะลอก่อสร้างทางพิเศษ6เส้นทาง59.35กม

การทางพิเศษฯ ทน.ขอนแก่นเห็นควรชะลอก่อสร้างทางพิเศษ 6 เส้นทาง 59.35 กม.ควรก่อสร้างจุดกลับรถรุปเกีอกม้า ถ.มิตรภาพก่อน

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 59.35 กิโลเมตร

โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย น.ส.จริยา ทองจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน น.ส.ลักขณา เข็มทอง ผู้อำนวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ และ ผศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิศกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมหารือเรื่องผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ(ทางด่วน)เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้สืบเนื่องจากการทางพิเศษฯ โดยนายอัยณัฐ ถินอภัย อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เห็นปัญหาการจราจร ไม่ใช่เพียงแค่ทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะในเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร เท่านั้น แต่มีแนวความคิดว่าหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคก็กำลังมีความเจริญเติบโตตามมา จึงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการจัดทำโครงการทางพิเศษของจังหวัดขอนแก่นเบื้องต้น ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่าใน 10 ปีแรกยังไม่คุ้มค่าในการลงทุน ประกอบกับ 5 เทศบาล โดยบริษัทขอนแก่นทรานซีท ซีสเต็มจำกัด รวมทั้งภาคเอกชนของขอนแก่นมีโครงการจะทำรถไฟฟ้ารางเบา LRT ถ้าจะดำเนินการพร้อมกันก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ซึ่งในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้าเมืองขอนแก่นจะมีการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไป จะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินในแนวเขตทางถ้าจะคงโครงการทางพิเศษไว้ ถึงแม้จะเป็นโครงการที่ดี แต่รถไฟฟ้ารางเบา LRT จะตอบโจทย์ผู้เดินทางได้ดีกว่า ซึ่งพิจารณาในเบื้องต้นเห็นสมควรชะลอโครงการทางพิเศษไว้ก่อน

และอีกอย่างคือทางเทศบาลเองก็ยังไม่ได้คิดถึงอนาคตอันยาวไกล ควรหยิบปัญหาปัจจุบันกลับมาทบทวน เช่น ปัญหาถนนสายหลักถนนมิตรภาพ จุดกลับรถให้เป็นเกือกม้า เทศบาลเองก็ทราบว่า การทางพิเศษฯ ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีความคิดตรงกันคือให้ทำหนังสือ ไปยัง คจร. (คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก) เพื่อทวงถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าโครงการที่จะทำเป็นจุดกลับรถรูปเกือกม้า จะสามารดำเนินการได้เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อไปแจ้งประชาชนทราบ

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมสรุปโครงการอีกครั้ง เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งผลการสรุปทางเทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป.