นายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ Startup Coaching ช่อง Thai PBS

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ Startup Coaching ทางช่อง Thai PBS ถึงประเด็น Khon Kaen Smart City โดยเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งใจในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นด้วยการนำหลักในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี IoT มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนภายในจังหวัดขอนแก่น

“Startup Coaching” เป็นรายการ Reality Show ให้ผู้ชมได้เห็นขั้นตอนเวลาดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่ง ThaiPBS ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเผยแพร่รายการด้านสตาร์ทอัพนี้ เพื่อเป็นการผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับองค์ความรู้ด้านสตาร์ทอัพที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้ทุกคนมีโอกาสดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จได้

โดย คุณสรีมา กรีพานิช ผู้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 ทีม ได้นำแอปพลิเคชันที่ช่วยแชร์ที่จอดรถในพื้นที่สาธารณะ และมีความสนใจโครงการ Khon Kaen Smart City ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลโครงการที่เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการโดยการนำเทคโนโลยี IoT มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ซึ่งมีเครือข่ายภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนโครงการด้วย

โดยเทศบาลนครขอนแก่นและเครือข่าย วางแผนจะดำเนินการ 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ (1) โครงการ Smart Parking อำนวยความสะดวกในการจอดรถ โดยระบบแจ้งสถานะที่จอดรถยนต์ เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT กับระบบตรวจจับหรือเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับที่ โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้จะตรวจจับสถานะว่ามีรถจอดอยู่ในช่องจอดรถแต่ละช่องหรือไม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของที่จอดรถ ข้อมูลสถานะล่าสุดถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี IoT จากนั้นผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะที่จอดรถว่าว่างหรือไม่ และทำการจองที่จอดรถผ่านทาง Mobile APP ได้

(2) โครงการ Smart Pollution ตรวจสอบมลภาวะทางอากาศ โดยจะมีเซ็นเซอร์ติดที่รถซิตี้บัส จำนวน 10 คัน เพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะรถวิ่ง ว่าพื้นที่ใดของเมืองมีค่าฝุ่นละอองสูง

(3) โครงการแก้ไขป้องกันน้ำท่วม โดยจะใช้มีเซ็นเซอร์ติดตั้งภายในท่อระบายน้ำ เพื่อบอกสถานะพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เมื่อระดับน้ำสูงขึ้น เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

ทั้งนี้ ติดตามชมในรายการ "Startup Coaching" ทาง Thai PBS ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 11.30 น.