รองนายกให้สัมภาษณ์NBTสัญจร “นโยบายเทศบาลต่อไทยแลนด์4.0”

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมให้สัมภาษณ์รายการอีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เกี่ยวกับประเด็น “เทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศ เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” เนื่องในโอกาส “งานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ครบรอบปีที่ 57”

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้สัมภาษณ์รายการอีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เกี่ยวกับประเด็น “เทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศ เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” เนื่องในโอกาส “งานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ครบรอบปีที่ 57”