คณะผู้บริหาร ทน.ขก. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบ้านดงพอง ครั้งที่ 3

จากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดน้ำท่วมและขยายวงกว้างออกเรื่อยๆ และเอ่อล้นโซนตำบลพระลับ ตำบลท่ากระเสริม ตำบลบึงเนียม และตำบลศิลา ทำให้พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้แก่พี่น้องชาวขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล รวมถึงพี่น้องชาวชุมชนในเขตเทศบาล จึงลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ บ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนคร พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ( นายจุลนพ ทองโสภิต, นายชัชวาล พรอมรธรรม) สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ( นายธนภณ กิตติวิมลชัย, นางวรินทร์พร ณิชาภัทรนารากุล, ดร.จันทนภา แสวงการ, นางสาวภาสิณี ธีรภานุ ) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลฯ นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นางสุรางค์ พาน้อยนางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ ดร.ภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กลุ่มจิตอาสาสีหาเหตุ เทศบาลนครขอนแก่น กลุ่ม อสพ.ด. ประธานชุมชน-ตัวแทนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นจากทุกสำนัก/กอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวบ้านดงพอง หมู่ที่ 10 จำนวน 330 หลังคาเรือน โดยมีว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลตำบลเมืองศิลา นายพินัย หล้าสุด รองประธานสภาเทศบาล นายสุรัตน์ จันทาสีกา ผู้ใหญ่บ้านดงพองและคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความห่วงใยแก่พี่น้องบ้านดงพองว่า บ้านดงพองเป็นพื้นที่รอบนอกที่เป็นผู้เสียสละ ถึงแม้จะมีความทุกข์ ความเศร้า แต่เป็นบทพิสูจน์ว่าชาวบ้านดงพองมีความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน การมอบสิ่งของให้ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เล็กน้อย ซึ่งเทียบไม่ได้กับความเสียสละของชาวบ้านดงพอง เทศบาลนครขอนแก่นเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อทราบข่าวได้ประสานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อระดมสรรพกำลัง ระดมสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ น้ำดื่ม จำนวน 330 แพค ถุงยังชีพ จำนวน 330 ถุง ข้าวห่อ จำนวน 300 ห่อ ข้าวเหนียว-หมูปิ้ง จำนวน 300 ห่อ ขนมปัง จำนวน 500 ชิ้น เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวในตอนท้ายว่า เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นทุกภาคส่วน ที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้ ซึ่งเชื่อว่าคนขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ จะได้รับการดูแลซึ่งกันและกันจากพี่น้องชาวขอนแก่นที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน

สิริขวัญ เพียวะจักร์

กราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ลงมาดูชาวบ้านดงพองและและชาวบ้าหมู่อื่นๆ เพราะ ต.ศิลา,จะมีดงพองห้วยชันบึงท่าแกบึงอีเฒ่า จะได้รับผลกระทบแบบเต็มๆคือท่วมทั้งหมู่บ้านเพราะบ้านอยู่ติดแม่น้ำพอง หวังว่าชาวงบ้านหมู่อื่นๆก้ออย่าพึ่งน้อยใจนะคะ คิดว่าทางหน่วยงานท่านก้อคงไม่นิ่งดูดาย,กราบขอบพระคุณค่ะจากใจคนบ้านดงพอง

ครูบุญ คนโบราณ

น้ำใจของเทศบาลนครที่มีต่อพี่น้องชาวขอนแก่น โดยมองแบบก้าวข้ามเขตแดนของพื้นที่ปกครอง งดงามมากๆ...ขอชื่นชมคณะทำงานครับ

Munee Songdaeng

สวัสดีครับท่านสุดยอดมากครับท่านนายกธีระศักดิ์

Dummi Vilkman

สุดยอดเลยค่ะ สู้ๆนะค่ะ

สวาสดิ์ นวลศรี

ขอบคุณท่านนายกและทีมงานอย่างสูงครับ

จินตนา ไสววรรณ

ท่านนายกและทีมงานท่านเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีดีมากสมกับศักยภาพมี. เทศบาลท่ีศักยภาพไม่มีเลือกตั้งทีจึงจะเห็นหน้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ

Ruayporn Chuicheen

ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านปลัด ท่านรองฯ ทั้งคณะฯ พร้อมผู้ติดตามท่านใจดี
ใจกว้างขวางนะค๊า..เดือดร้อนสิ่งใด?เรียนท่านโดยตรงเลยค๊า...

Utit Chaisrisoot

ทำดีมีคนชม

ประนอม โพธิ์ศรี

บึงเนียมอีกลุ่ม

ออมสินน้อย ปลัดขวา

นายกเทศมนตรีท่านนี้ และคณะดูแลชาวขอนแก่นดีมากเลย ใจดีไม่ถือตัว

ประนอม โพธิ์ศรี

แถวนี้เป็นอ่างแถวบ้านท่ากระเสิม

Kusumalaya Somsak

สาธุ

Suprom Jampana

แล้วบ้านแถวตำบลศิลาละคับจะทำยังงัยดุกันท้วถึงบคับจะดูแต่เป็นช่าวบคับท่วมทั่วมทุกที่ดูให้ครบตับท่าน

Munee Songdaeng

สวัสดีครับท่านขอให้ท่านจงประสพความสำเร็จในทุกๆอย่าง สาธุๆๆ

จิตินันท์ ทิพโชติ

เขาช่วยรับน้ำท่มแทนพื้นที่เศรษฐกิจต้องช่วยเต็มที่ค่ะนายก

แสดงความคิดเห็น