นายกร่วมหารือสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ครบรอบ 10 ปี วัดเสาเดียว

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล และนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา

การประชุมในครั้งนี้ สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น เข้าพบนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อร่วมปรึกษาหารือและเรียนเชิญร่วมงานครบรอบ 10 ปี การก่อสร้างวัดเสาเดียว ณ บริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งวัดเสาเดียวสร้างขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลเวียดนาม และสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศเวียดนาม โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจาก วัดเสาเดียว ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ การจัดงานครบรอบ 10 ปีการก่อสร้างวัดเสาเดียว ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจากทั่วประเทศ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามจากกรุงฮานอย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นยินดีร่วมสนับสนุนการจัดงาน และถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ