ทน.ขอนแก่น ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ให้ผู้ว่าขอนแก่นฯ

เทศบาลนครขอนแก่น ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ให้กับจังหวัดขอนแก่น เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอกต่อ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดป่าแสงอรุณ

โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สำนัก/กอง หัวหน้าฝ่ายการงาน พนักงานเทศบาล และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 99,999 ดอก เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้าดอกไม้จันทน์ไว้ที่ 5,000,000 ดอก โดยให้ทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น รวบรวม และที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมาส่งมอบ เพื่อใช้ในวันประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง