นายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส ถึงทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์คุณบุษกร คูสุวรรณ Director, Equities, Asian Equities Sales บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะจาก BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Malaysia Sdn.Bhd. เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ถึงทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองขอนแก่น รวมถึงแนวโน้มการค้าการลงทุน การพัฒนาเมือง และเศรษฐกิจเมือง ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ การเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา (MICE CITY), สมาร์ทซิตี้ (SMART CITY), การเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย, การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub), การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ( Medical Hub ) และการลงทุนของภาคเอกชนที่กำลังตื่นตัวและเข้มแข็ง ผ่านหลายโครงการใหญ่ อาทิเช่น ขอนแก่นซิตี้บัส(Khon Kaen City Bus) โครงการรถไฟรางคู่ โครงการการขยายสนามบิน และในขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ 5 เทศบาล และภาคเอกชน อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการระบบขนมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT (Light Rail Transit )