ผู้บริหารเทศบาลร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการ-รองผู้ว่าขอนแก่นคนใหม่

ผู้บริหารเทศบาลร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการ-รองผู้ว่าขอนแก่นคนใหม่ :

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น /รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งใหม่

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น – นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น – นางชนากานต์ บุตรสาระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น /รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

โดยต่อมาเมื่อเวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน ,ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น – นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น – นางชนากานต์ บุตรสาระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยทั้ง 6 ท่าน ได้กราบไหว้สักการะศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ โดยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนมีความสุขต่อไป