เทศบาลนครขอนแก่น รวมพลังกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

เทศบาลนครขอนแก่น รวมพลังกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสมภพ วงศ์ก่อ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ประชาชน/ชุมชน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28 กันยายน 2560 วันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย”