นครขอนแก่น ถวายน้ำปานะ ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ณ วัดป่าอดุลยาราม

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับอุบาสก-อุบาสิกา จาก 20 คุ้มวัดในเขตพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีเข้าพรรษา ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ถวายน้ำปานะ เทียนพรรษา และสวดมนต์เย็นร่วมกันถวายวัดป่าอดุลยาราม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวธรรณกมล แก้วบ่อ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถวายน้ำปานะ ทอดเทียนพรรษา และการจัดโครงการสวดมนต์ร่วมใจสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ณ ณ วัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พร้อมด้วย คณะครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และอุบาสก-อุบาสิกา จาก 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันแสดงความรัก ความสามัคคี ผ่านทางกิจกรรมถวายน้ำปานะ ถวายเทียนพรรษา และการสวดมนต์ร่วมใจสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับกิจกรรมถวายน้ำปานะ และการจัดโครงการสวดมนต์ร่วมใจสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 28 กันยายน 2560 โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมนี้ทุกวันพระ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเวียนกันไปทั้ง 20 วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น