ทน.ขอนแก่น ถวายน้ำปานะ ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ วัดวุฒาราม

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับอุบาสก-อุบาสิกา จาก 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ถวายน้ำปานะ ทอดเทียนพรรษา และสวดมนต์เย็นร่วมกัน ถวายวัดป่าวุฒาราม

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย น.ส.นันทวัลย์ ไกรศรีวรรณธนะ รองประธานสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถวายน้ำปานะ ทอดเทียนพรรษา และการจัดโครงการสวดมนต์ร่วมใจสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ณ วัดวุฒาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมี นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากูล นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาล นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย คณะครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล และอุบาสก-อุบาสิกา จาก 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันแสดงความรัก ความสามัคคี ผ่านทางกิจกรรมถวายน้ำปานะ ถวายเทียนพรรษา และการสวดมนต์ร่วมใจสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งครั้งนี้กองวิชาการและแผนงาน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

สำหรับกิจกรรมถวายน้ำปานะ และการจัดโครงการสวดมนต์ร่วมใจสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 เทศบาลนครขอนแก่น กำหนดจัดทุกวันพระ ถวายตามวัดต่างๆ 20 คุ้มวัด เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.60 ซึ่งเหลืออีก 2 ครั้ง คือ วันพระที่ 20 ก.ย.60 ถวายวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน และ วันพระที่ 28 ก.ย.60 ณ วัดป่าอดุลยาราม จึงขอเชิญอุบาสก-อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญ ถวายน้ำปานะ ถวายเทียนพรรษา และการสวดมนต์ร่วมใจสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช