นายกฯ ให้โอวาทนักเรียนร.ร.วัดกลาง ก่อนร่วมงานศิลปะนครหนานหนิง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้โอวาทคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ก่อนเดินทางร่วมแสดงในงานศิลปะดนตรีพื้นบ้าน ณ นครหนานหนิง

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้โอวาท คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าพบก่อนเดินทางร่วมงาน “Naning International Folk Song Art Festival ครั้งที่ 19” และ China-ASAEN Expo ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายยุทธ วงษ์ศิริ ผอ.สำนักการศึกษา นายวิชิน หมื่นศรีจูม ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าร่วมด้วย

งาน “Naning International Folk Song Art Festival ครั้งที่ 19” และ China-ASAEN Expo หรือ งานเทศกาลศิลปะดนตรีพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 19 ของเมืองหนานหนิง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทุกชาติในโลก และเป็นเวทีให้แก่ศิลปินจากทุกๆประเทศได้เชื่อมความสัมพันธ์กันโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ และร่วมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เมืองพี่น้อง ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งชุดการแสดง “รำนาฏมวยไทย” จากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ร่วมแสดงในงานเทศกาลศิลปะฯ ในครั้งนี้