นายกขอนแก่นประธานพิธียกฉัตรพระเจดีย์ศรีโนนทัน

นายกขอนแก่นประธานพิธียกฉัตรพระเจดีย์ศรีโนนทัน :

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธียกฉัตร “พระเจดีย์ศรีโนนทัน” (เจดีย์หลวงปู่ศรี) ณ วัดศรีสว่างโนนทัน ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.39 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสว่างโนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธียกฉัตร “พระเจดีย์ศรีโนนทัน” (เจดีย์หลวงปู่ศรี) โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระเทพกิตติรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,พระครูสุเมธธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ,พระปลัดแสงสุรีย์ ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโนนทัน ร่วมในพิธีเจิมฉัตรและผูกผ้ามงคล“พระเจดีย์ศรีโนนทัน” (เจดีย์หลวงปู่ศรี) อีกด้วย สำหรับพระเจดีย์ศรีโนนทัน (เจดีย์หลวงปู่ศรี) สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธศากยมุนีศรีสมปราถนา (หลวงปู่ศรี) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เช่น การทอดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย การบวชชีพราหมณ์ การแสดงพระธรรมเทศนา การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและบูรพาจารย์ การแสดงฟ้อนเตี้ยโนนทัน โรงทาน เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้มีจิตศรัทธาในพิธียกฉัตร “พระเจดีย์ศรีโนนทัน” (เจดีย์หลวงปู่ศรี) และงานทอดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ครั้งที่ 13 ในครั้งนี้ด้วย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จึงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมด้วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขความเจริญตลอดไป