ผู้บริหารนครขอนแก่น ร่วมยินดีครบรอบ 72 ปี วันชาติเวียดนาม

ผู้บริหารนครขอนแก่น ร่วมยินดีครบรอบ 72 ปี วันชาติเวียดนาม

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล มอบช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 72 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์

มีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีขาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลอง 72 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย นายเหงี๋ยน หรอก เซิน กงสุลใหญ่เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวคำปราศรัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเหวียน เติ๊ด ถั่ญ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายหลี หมิงกัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น นายคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดขอนแก่น นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศการเฉลิมฉลอง ที่จัดขึ้นโดยกงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น คึกคักพ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า เวียดนาม มีความสัมพันธ์อันดีทั้งไทย และนานาชาติ และมีประชาชนชาวเวียดนามมาทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย จำนวนไม่น้อย

ด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2560 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างท้องถิ่น ซึ่งจะพัฒนามากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีความมั่งคงในระยะยาว เพื่อสร้างความมั่งคั่งและการพัฒนาร่วมกันของภูมิภาค

การเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนาม หรือวันประกาศอิสระภาพของเวียดนาม ตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2512 ซึ่งเป็นวันอสัญกรรมของวีรบุรุษผู้เป็นที่รักของชาวเวียดนามชื่อก้องโลก ว่า โฮจิมินห์ และได้รับยกย่องให้เป็น บิดาแห่งเวียดนาม ปี 2530 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้โฮจิมินห์เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อมาได้กำหนดให้วันเสียชีวิตของท่าน คือวันที่ 2 กันยายนของทุกปีเป็น วันชาติของเวียดนาม และเปลี่ยนชื่อเมืองไซ่ง่อน (Saigon) เป็น โฮ จิ มินห์ ซิตี้ (Ho Chi Minh City) เพื่อเป็นเกียรติแด่วีรบุรุษท่านนี้ด้วย