ทน.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ ช.เทคโนภาคและเหล่านาดี12 48 ครอบครัว

เทศบาลนครขอนแก่น มอบถุงยังชีพจากพายุ เซินกา ชุมชนเทคโนภาค และชุมชนเหล่านาดี 12 รวม 48 ครอบครัว ยอดรวมมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา 16 ชุมชน 333 ครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาชุมชนเทคโนภาค เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ชุมชนเทคโนภาค 35 หลังคาเรือน และชุมชนเหล่านาดี 12 13 หลังคาเรือน รวม 48 หลังคาเรือน ท่ามกลางฝนตกหนัก

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) เข้าปกคลุมประเทศไทย ตอนบนระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 20-60 ซม.ทั้งในเขตชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่นบริเวณถนนมิตรภาพ ถนนศรีจันทร์,ประชาสโมสร,ถนนหน้าเมือง,ถนนดรุณสำราญ ถนนบ้านกอก และถนนเส้นอื่นๆ ชุมชนได้รับความเดือดร้อน หลายชุมชน ไม่ว่าจะเป็น หลังศูนย์ราชการ 1, พัฒนาเทพารักษ์ ,เหล่านาดี 12, เทคโนภาค, ตราชู 4, มิตรภาพ,หลักเมือง,การเคหะ, โนนทัน1, โนนทัน2,โนนทัน3,โนนทัน4,โนนทัน6,โนนทัน8 โดยมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 16 ชุมชน จำนวน 333 หลังคาเรือน