นครขอนแก่น ชวนร่วมงาน มหกรรมหุ่นยนต์ 2017 ผ่านอีสานวันนี้ ช่องNBT

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (NBT) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์รายการ อีสานวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมหุ่นยนต์ 2017” (Robotics Festival 2017) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมี นางสาวณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งนิทรรศการผลงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ อาทิ ชุดหุ่นยนต์ ABU Robocon 2017 เป็นหุ่นยนต์บังคับด้วยมือสามารถขยับบังคับเคลื่อนที่ได้ การควบคุมโดรนชนิดต่างๆ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 (WRO : World Robot Olympiad 2017) รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT)" อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino และ Arrow Control กิจกรรมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยกับ Ibot Academy เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจด้านหุ่นยนต์ได้เพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และมีโอกาสได้ชมนวัตกรรมระดับชาติที่ชนะเลิศจากเวทีการประกวดระดับชาติ

ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงการปลูกฝังพร้อมกับให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนการสร้างจินตนาการของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางด้านจินตนาการในการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการส่งเสริมเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหกรรมหุ่นยนต์ในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น