เทศบาลนครขอนแก่นประชุมสรุปจัดทำงบฯสำนักช่าง อย่างมีส่วนร่วม ปี 61

เทศบาลนครขอนแก่นประชุมสรุปจัดทำงบฯสำนักการช่าง อย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2561

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วมสำนักการช่าง ประจำปี 2561 ต่อเนื่องจากวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยมีนายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น สำนักการช่าง ร่วมประชุมฯ โดยวันนี้มีโครงการพิจารณา ดังต่อไปนี้

การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยซอยสวัสดี ชุมชนรอบบึงหนองแวงตราชู , การปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนศรีจันทร์และถนนประชาสโมสร (ถนนหน้า บขส.1) ซึ่งถนนประชาสโมสร ต้องนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ก่อน, การปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำตามถนนสายหลัก, การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ให้สวยเหมือนสะพานป้องกันตลิ่งพังบึงแก่นนคร ทั้งนี้จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง, การก่อสร้างลานสนามกีฬาเอนกประสงค์บึงแก่นนครบริเวณสนามกีฬาเอ๊กซ์ตรีม, การปรับปรุงพื้นที่ตลาดกรีนมาเก็ต, การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบึงแก่นนคร ระยะที่ 1 เป็นหลอดไฟ LED, การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด รอบบึงแก่นนคร, การปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้ง ภายในบึงแก่นนคร