รองนายกฯร่วมแถลงข่าว “โยคะนานาชาติ 2017 ขอนแก่น”

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวงาน “International Yoga Festival 2017,Khon Kaen โยคะ นานาชาติ ๒๐๑๗ ขอนแก่น” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กลุ่มโยคะขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นไมซ์แมเนจเม้นท์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ให้การสนับสนุน กำหนดจัดงาน “International Yoga Festival 2017,Khon Kaen โยคะ นานาชาติ ๒๐๑๗ ขอนแก่น” ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมการฝึกโยคะในจังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของโยคะ ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ มีทางเลือกในการออกกำลังกายและได้ความรู้ในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับวัยและอายุ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม รวมถึงเป็นการสนองนโยบายการเป็น MICE City ของจังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ งาน “โยคะ นานาชาติ ๒๐๑๗ ขอนแก่น” มีกิจกรรมต่างๆภายในงาน อาทิ การร่วมเสวนา “วิถีโยคะเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข”, การฝึกควบคุมลมหายใจจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ, การฝึกโยคะนิทราเพื่อความผ่อนคลาย และโยคะบนแพดเดิลบอร์ด, นิทรรศการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอินเดีย, นิทรรศการภาพถ่ายโยคะสุขะ ,มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์โยคะในราคาพิเศษ ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าแฮนด์เมด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกโยคะสุขะ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.092-8185185 , facebook : International yoga festival 2017,Khon Kaen , Line ID : banyindee