ทน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี

ทน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยท่าน รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะ รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายธนภณ กิตติวิมลชัย คุณภาสิณี ธีรภานุ ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลฯ ส่วนงาน และพนักงานให้การต้อนรับด้วย โดยคณะดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานีในครั้งนี้ นำคณะโดยท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ศรีวัฒนสุวรรณ พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายเรื่อง Smart City โดยท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,เรื่องระบบขนส่งรางเบา LRT โดยนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยส่วนสำนักการช่าง ,เรื่องผังเมืองรวมขอนแก่น โดยท่านอาจารย์ธรรมวัฒน์ อินทจักร และเรื่องการมีส่วนร่วมการลงทุนของหน่วยงานเอกชน KKTT โดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทยและคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล

Khon Kaen City, Thailand

เมืองพี่เมืองน้อง ฮักกันแพงกันครับ

แสดงความคิดเห็น