รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560