เทศบาลนี้มีรัก ประจำปี 2560

คนที่จะเข้าร่วม: Thanyarat Dokaungchan Jinlassan Rung Narong Koonnawoong เกษมณี ปุรินันท์ ลิ ลิ Nilawan Jatunam Kanyakorn Panthub Supatson Supatson Wipada Butphiset เปรมยุดา กาญจนรัชต์ มะเหมี่ยว มาแว้ว ววว สมชายเซอร์วิส ขก.เอฟจีเจ Songhaw Kolublaew Kridsana Sansaad Sukkanya Chormali Moonoi  Dada
มะเหมี่ยว มาแว้ว ววว

ถึงฝนจะตกเราก็ไม่หวั่นค่ะสู้ๆ..เทศบาลนี้มีรัก

แสดงความคิดเห็น